Đăng nhập

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN KẾT

Trong năm 2014 trường Cao đẳng Cần Thơ liên kết với các trường Đại học trong cả nước có uy tín về đào tạo trình độ đại học như: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM, Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. HCM, Trường Đại học ngân hàng TP. HCM, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bình Dương ... mở các ngành như sau:

1. Công nghệ Kỹ thuật môi trường

2. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

3. Công nghệ May

4. Dịch vụ pháp lý

5. Giáo dục Mầm non

6. Giáo dục thể chất

7. Giáo dục Tiểu học

8. Hệ thống thông tin

9. Kế toán

10. Khoa học thư viện

11. Quản lí tài nguyên Môi trường

12. Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

13. Quản trị Kinh doanh

14. Quản trị Văn phòng

15. Sư phạm Lịch sử

16. Sư phạm Ngữ văn

17. Sư phạm Sinh học

18. Sư phạm Tiếng Anh

19. Sư phạm Toán học

20. Sư phạm Vật lý  

2l. Sư phạm Địa lý  

22. Tài chính Ngân hàng

23. Tiếng Anh

24. Tin học ứng dụng

25. Việt Nam học

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần Diễn đàn

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ