Đăng nhập

     Chiều ngày 20/4/2018, BCH Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự có BCH Đoàn, BCH Hội sinh viên, Bí thư, Phó Bí thư, Lớp trưởng các lớp của Trường Cao đẳng Cần Thơ.

     Đồng chí Phạm Văn Toàn, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội sinh viên giới thiệu nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đó, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định 10 đề án trọng điểm của nhiệm kỳ, đó là: Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi;Đề án Thanh niên khởi nghiệp; Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên; Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới; Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Đề án Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam; Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội; Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.

     Để các đề án thực hiện có hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu đề ra, đồng chí đề nghị các đoàn viên thanh niên quan tâm triển khai thực hiện tốt.

 
Đồng chí Phạm Văn Toàn, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Sinh viên giới thiệu

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

  

Hệ thống Elearning Hệ thống quản lý đào tạo
Lịch sinh hoạt tuần Diễn đàn

Email nội bộ

Thông báo lớp chứng chỉ